HUMAN ERROR EP.5 วันที่เธอเศร้าจะมีเรา...ที่เข้าใจ

May 07, 2020 - 711 views

เรียนรู้ สภาวะของโรคซึมเศร้าเชิงลึก

เพื่อรับมือ กับวันที่ต้องเผชิญกับมันอย่างถูกต้อง

“ และเราจะเยียวยา ทุกความเศร้า ด้วยความเข้าใจ

“ อยู่ตรงนี้...คอยรับฟัง

อยู่ตรงนี้...พร้อมเข้าใจ

อยู่ตรงนี้...เคียงข้างเธอ

ไปกับ ...เซน ฌาณวิทย์...

Comments(0)

Log in to comment