HUMAN ERROR EP.3 "COVID 19 บทเรียนที่ต้องเรียนรู้"

April 13, 2020 - 616 views
"COVID-19 บทเรียน ที่ต้องเรียนรู้"
โรคระบาดที่เกิด คือจุดกำเกิดของคำว่า "บทเรียน"
.
ธรรมชาติกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเรา ?
ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะ เข้าใจ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
.
มาให้กำลังใจ ตั้งคำถามและหาคำตอบให้ตัวเอง
กับบทเรียนในครั้งนี้ไปกับ ...เซน ฌาณวิทย์​...
.
Soundcloud -->
.
Youtube -->
.
Spotify -->
.
Apple podcast -->

Comments(0)

Log in to comment