เฝ้าระวังไฟป่า สะเมิง จ.เชียงใหม่ #SAVEเชียงใหม่


April 09, 2020 - 570 views

เฝ้าระวังไฟป่า อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าล่าสุดยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ที่ยังต้องติดตามและคอยดูสถานการณ์ไฟป่ากันอยู่

โดยอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่า
กันอย่างต่อเนื่อง คือ บริเวณพื้นที่โซนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

.

โดยจากแหล่งอ้างอิงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ปฏิบัติการโปรยน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุน

ในภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟป่า
บริเวณพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 เที่ยวบิน
ปริมาณน้ำบรรทุกทั้งหมด 33,500 ลิตร

.
ทั้งนี้ MUNfm ขอส่งกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่ทุกคน
และเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดับไฟป่าภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

.

ขอบคุณภาพจาก : twitter @FiatAngelo

แหล่งข้อมูล : https://region3.prd.go.th/topic/news/6658

Comments(0)

Log in to comment