ออกเดินทาง - SOMKIAT l MUN Interview

September 01, 2020 - 144 views

การเดินทางที่ไม่ธรรมดา ของ " Somkiat "

เป็นการก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งขั้น สำหรับวงดนตรียุคใหม่

ที่ถ่ายทอดพลังใจ และขับเคลื่อนความรู้สึกผ่านบทเพลง

ออกมาได้อย่างลงตัว การกลับมาครั้งนี้ ด้วยดนตรีที่หนักแน่น

ฟังแล้วทำให้รู้สึกมีกำลังใจ แต่ก็ยังคงความเป็น สมเกียรติอยู่

.

ในส่วนของเนื้อเพลง อยากให้ทุกคน พร้อมจะก้าวต่อไปข้างหน้า

โดยไม่กลัวอุปสรรคใดขวางกั้น รวบรวมทุกความกล้า

ที่จะ " อ อ ก เ ดิ น ท า ง " ไปด้วยกันกับ Somkiat

Comments(0)

Log in to comment