นิโคติน - Mirrr

October 16, 2020 - 80 views

“นิโคติน - Mirrr”

เปรียบเปรยความรัก แต่งออกมาเพื่อแทนความรู้สึก

ของคนที่ เป็นได้แค่ที่ปรึกษา คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง

คนที่ตนเองรักและห่วงใย ต่อให้คนนั้นจะไม่เห็นคุณค่า

...และพร้อมที่จะจากไปในตอนสุดท้ายก็ตาม...

Comments(0)

Log in to comment